Algemene voorwaarden voor gebruikers van sintintiel.nl

Tiel, november 2018

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij de organisatie van Stichting Sint in Tiel (SinT) en rechthebbenden zoals vermeld bij de broninformatie. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de organisatie van de Stichting Sint in Tiel (SinT) is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de organisatie van de Stichting Sint in Tiel (SinT) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De organisatie van Stichting Sint in Tiel (SinT) aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De organisatie van de Stichting Sint in Tiel (SinT) geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaard op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.


© 2018 sintintiel.nl